The Ultimate Sailing Experience

Missie

OPTIMAL EXPERIENCE - de FLOW

De aanpak van onze programma's is gebaseerd op de FLOW theorie. Een wetenschappelijk onderbouwde benadering die verklaart waarom wij op bepaalde momenten een "Optimal Experience" ervaren.
Het is overigens ook een FLOW Theorie, maar dan uit een geheel andere discipline, die verklaart hoe en wanneer de zeilen optimale voortstuwing geven aan de boot.

De essentie van Zeilen is de FLOW ERVARING. Aan boord van een zeilend schip vervagen de grenzen tussen je ik en de omgeving, je ik en de omgeving versmelten tot een nieuwe realiteit.
Zonder dat er een bepaalde dwang is worden doel en weg er naar toe een. Flow ervaringen ontstaan wanneer mensen helemaal opgaan in wat ze doen met duidelijke uitdagingen.

De Kenmerken:
1. Versmelting van activiteit en bewustzijn. Tijdens het zeilen vergeet je jezelf. Je bent bezig met de trim, de navigatie, de bewegingen van de boot en ga zo maar door. Je handelingen zijn met je belevenissen versmolten.

2. De beperking van het aantal taken. In tegenstelling tot het leven op het land is het aantal stimuli aan boord van een zeilschip beperkt, maar eisen wel al je aandacht op.

3. Opgeven van het ik; dat bestaat uit het de eenwording met het schip, de eenwording met de natuur en het wegvallen van bestaande status en/of positie.

4. Baas over je handelen tov je omgeving. Alle handelingen van een zeiler zijn afgestemd op en ingegeven door de omgeving. Alle gevolgen van zijn handelingen moet hij zelf ondergaan, emotioneel en fysiek. Niemand heeft hem op zee iets te vertellen, en het gevoel heer en meester te zijn over de situatie brengt een diepe bevrediging.

5. Het nut en de zin van het zeilen zijn een doel op zich. Anders dan het leven op de wal, waarbij aktie veelal een (erg) ver gelegen (mogelijk) resultaat dient.

Bron: Title: Flow: The Psychology of Optimal Experience
Author(s): Mihalyi Csikszentmihaly
Publisher: Harper Collins, New York
ISBN: 0060920432, Pages: 303, Year: 1991

PASSIE

Zeilen is Passie. Passie voor de magische combinatie van wind en water, van schip en zeilen; samen in staat om je voort te laten zweven over een kilometers diepe oceaan.  In staat om je eigen grenzen te vinden; wanneer de wind brult STOPKLIKHIERLEESVERDER en de golven onophoudelijk tegen je scheepje aan beuken.

Zeilen is Magie. Met de Code 0 uitgerold, in een perfecte balans, overtreft de bootsnelheid de snelheid van de wind. Een wind die nauwelijks in staat is om de haartjes op je armen te beroeren, maar licht hellend op een vlakke oceaan schiet het borrelende water onder de spiegel weg.

Zeilen is Genieten van Ongerepte Natuur. Van de diepblauwe kleuren van de oceaan, van de grillige roodbruine rotskust, lichtgevend in de ondergaande zon. Van dat kleine vogeltje, dat je midden op de oceaan dagenlang gezelschap houdt, van een lange rij vinnen aan de horizon, die plotseling allemaal jouw kant uitkomen. Zeker 100 dolfijnen die spelen, springen en spartelen naast jouw boot.

Zeilen is Teamwork, Training en Techniek.  Het hijsen van 185 m2 zeil kan enkel door het gehele team, waarbij iedereen weet wat zijn of haar taak is en wat de taken van de teamgenoten zijn. Waarbij door training iedereen weet op welk moment welke taak uitgevoerd moet worden. Waarbij het voor iedereen duidelijk is wat voor een gevolgen iedere actie heeft. Waarbij samenwerking allesbepalend is.